Betalingsutsetjing

Sist oppdatert: 03.06.2020
Kan du ikkje betale rekninga frå Lånekassen, kan du utsetje betalinga. Du treng ikkje oppgi nokon grunn for kvifor du ikkje kan betale rekninga.

Du kan velje å utsetje (ikkje betale) den siste rekninga dine og framtidige rekningar, opptil seks forfall av gongen. Har betalingsdatoen passert, kan du framleis søke om å få utsett denne rekninga.

Ekstra betalingsutsetjingar på grunn av koronasituasjonen 
No kan alle få ekstra betalingsutsetjingar, også om du har brukt opp dei 36 betalingsutsetjingane dine eller har fått avslag på ein søknad om betalingsutsetjing. 
Førebels gjeld dei nye reglane om ekstra utsetjingar for rekningane som har forfall i mars og april. Dersom du allereie har betalt rekninga for mars, gjeld utsetjingane førebels berre for april. 
Eg har brukt opp utsetjingane 
Har du allereie fått betalingsutsetjing i den perioden dei nye reglane gjeld, blir utsetjinga(e) automatisk gjort om til å ikkje telje med i dei 36 utsetjingane du har rett til. 
Hugs å stoppe trekket på avtalegiro 
Dersom du får utsett betaling for ei rekning, må du sjølv hugse �� stoppe avtalegiroen. Dette ordnar du sjølv i nettbanken din. Dersom du ikkje stoppar avtalegiroen blir rekninga automatisk betalt. 
Eg har allereie søkt, men fått avslag 
Send inn ein ny søknad.

Ekstra betalingsutsetjingar på grunn av koronasituasjonen

No kan alle få ekstra betalingsutsetjingar, også om du har brukt opp dei 36 betalingsutsetjingane dine eller har fått avslag på ein søknad om betalingsutsetjing fordi du allereie har brukt opp dei 36 betalingsutsejingane dine. 

Dei nye reglane om ekstra utsetjingar gjeld for rekningane som har forfall i perioden mars 2020 til desember 2020. Du kan berre søke om utsetjing for ubetalte rekningar.

Hugs å stoppe trekket på avtalegiro

Dersom du får utsett betaling for ei rekning, må du sjølv hugse å stoppe avtalegiroen. Dette ordnar du sjølv i nettbanken din. Dersom du ikkje stoppar avtalegiroen blir rekninga automatisk betalt. 

Eg har allereie søkt utsetjing

Har du allereie fått betalingsutsetjing i den perioden dei nye reglane gjeld, blir utsetjinga(e) automatisk gjort om til å ikkje telje med i dei 36 utsetjingane du har rett til. 

Eg har allereie søkt, men fått avslag

Send inn ein ny søknad.

Slik fyller du ut søknaden

Du søker om betalingsutsetjing på Dine sider. I søknaden kryssar du av for dei rekningane du ikkje kan betale. Du må krysse av for kvart enkelt forfall du vil utsetje betalinga for. Hoppar du over eit eller fleire forfall i søknaden, vil du få rekningar i dei månadene du ikkje har kryssa av for. Har du rekningar som skulle vore betalt, blir desse automatiske kryssa av i søknaden.

Logg inn for å søke om betalingsutsetjing

Du betaler meir i renter når du utset betalinga

Når du utset ei betaling, forlengjer vi nedbetalingstida di. Det fører til at du må betale meir renter samla sett, enn om du ikkje utset betalinga. Utset du ei rekning, utvidar vi nedbetalingstida med ein månad. Utset du to rekningar, utvidar vi med to månader, og så vidare.

Betalingsplanen din blir oppdatert på Dine sider for kvar gong du får ei utsetjing.