Konto- og KID-nummer

Sist oppdatert: 27.12.2019
Kontonummeret til Lånekassen er: 6345 05 08715.

KID-nummer

KID-nummeret er det same kvar gong du skal betale ei rekning til Lånekassen. Du finn KID-nummeret ditt på "din profil" på Dine sider og på tidlegare rekningar.

KID-nummeret ditt er kundenummeret i Lånekassen, pluss eit ekstra siffer. For nokre kundar er siste siffer eit minusteikn. Minusteiknet må ikkje skrivast med bindestrek.

Merk at dersom kundenummeret har færre enn sju siffer, skal det vere 0 (null) fyrst i talrekkja.