Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Inntektsgrenser ved soning

  Den gjennomsnittlege bruttoinntekta din må ha vore 15 929 kroner eller mindre per månad i perioden du søkjer om sletting av renter for.

  I tillegg kan ikkje den samla inntekta i familien, altså inntekta til ektefelle eller sambuar du har felles barn med, vere lågare enn 537 038 kroner. Dersom du har barn, blir denne grensa heva med 29 117 kroner per barn du forsørgjer.

  Som "barn" reknar vi med:

  • eigne barn, også barn som du betaler bidrag for
  • barn av ektefellen din, dersom du bur saman med dette barnet minst 40 prosent av tida i perioden du søkjer sletting av renter for
  • barn av sambuaren din, dersom du og sambuaren i tillegg har felles barn og du bur saman med sambuaren sine barn minst 40 prosent av tida i perioden du søkjer om sletting av renter for.
  • vi reknar barnet som under 16 år til og med det året barnet fyller 16.

  Merk at grensene her, gjeld for 2018. Les om inntektsgrenser for tidlegare år.