Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Grenser for inntekt ved fødsel og adopsjon

  For å få sletta renter på grunn av fødsel eller adopsjon, må både din eigen og familien sin samla inntekt vere under grensene. Du treng ikkje å sende inn dokumentasjon på inntekta, det hentar vi automatisk frå skatteetaten. Unntaket er dersom du bur i utlandet.

  Inntektsgrenser - eiga inntekt

  Person- og kapitalinntekt i 2018 Månader med rett til sletting av renter
  328 071 1
  322 653 2
  317 235 3
  311 816 4
  306 398 5
  300 978 6
  295 562 7
  290 143 8
  284 724 9
  279 306 10
  273 887 11
  268 470 12

  Dersom du har barn aukar inntektsgrensa med 14 547 kroner for kvart barn som er 16 år eller yngre.

  Familien si samla inntekt

  Dersom du var gift, eller sambuar med felles barn i den perioden du søkjer om å få sletta renter for, blir inntekta til ektefellen eller sambuaren din teke med i vurderinga. Den samla inntekta dykkar må vere under 537 038 kroner. Inntektsgrensa blir hevd med 29 117 per barn i familien som er 16 år eller yngre. Er det for eksempel to barn i familien, blir grensa altså 595 272 kroner.


  Dersom du søkjer om sletting av renter på grunn av fødsel eller adopsjon for periodar i 2017 eller tidlegare, er det berre inntekta til den som søkjer som blir regnet med. Les om inntektsgrensene for tidlegare år.

  Som "barn" reknar vi med:

  • eigne barn, også barn som du betaler bidrag for
  • barn av ektefellen din, dersom du bur saman med dette barnet minst 40 prosent av tida i perioden du søkjer rentefritak for
  • barn av sambuaren din, dersom du og sambuaren i tillegg har felles barn og du bur saman med barnet til sambuaren minst 40 prosent av tida i perioden du søkjer rentefritak for.

  Vi reknar barnet som under 16 år til og med det året barnet fyller 16.