Inntektsgrenser for sletting av renter - Tidlegare år

Sist oppdatert: 27.12.2019
Legg merke til at det i somme situasjonar er nok at søkjaren si eiga inntekt er under ei viss grense, mens det i andre situasjonar i tillegg er krav til at den samla inntekta til familien er under ei viss grense.

Inntektsgrenser for sletting av renter for:

Inntektsgrenser for sletting av renter for 2019

Årsak Eiga inntekt Familiens samla inntekt
Fulltidsutdanning Ingen grense Ingen grense
Deltidsutdanning
Tillitsverv
EUs program Erasmus+
Sjukdom
Arbeidsavklaringspengar
Registrert arbeidsløyse
Førstegongsteneste / elev ved militær skole
Sjå tabell nedanfor
Ingen grense
Omsorgsarbeid
Fødsel/adopsjon
Sjå tabell nedanfor
554 492 kr + 30 063 kr for kvart barn, til og med det året barnet fyller 16 år.
Låg inntekt ved fulltidsarbeid
Soning
I tillegg til inntektsgrenser i tabellen nedanfor, må bruttoinntekta i de aktuelle månedene ikkje vere over 16 447 kr. 554 492 kr + 30 063 kr for kvart barn, til og med det året barnet fyller 16 år.

 

Person- og kapitalinntekt i 2019
(+ 15 020 kr per år for kvart barn til og med det året barnet fyller 16 år.)
Månader med rett til sletting av renter
338 733 1
333 139 2
327 545 3
321 950 4
316 356 5
310 760 6
305 168 7
299 573 8
293 978 9
288 383 10
282 788 11
277 195 12

Inntektsgrenser for sletting av renter for 2018

Årsak Eiga inntekt Familiens samla inntekt
Fulltidsutdanning Ingen grense Ingen grense
Deltidsutdanning
Tillitsverv
EUs program Erasmus+
Sjukdom
Arbeidsavklaringspengar
Registrert arbeidsløyse
Førstegongsteneste / elev ved militær skole
Sjå tabell nedanfor Ingen grense
Omsorgsarbeid
Fødsel/adopsjon
Sjå tabell nedanfor 537 038 kr + 29 117 kr for kvart barn, til og med det året barnet fyller 16 år.
Låg inntekt ved fulltidsarbeid
Soning
I tillegg til inntektsgrenser i tabellen nedanfor, må bruttoinntekta i dei aktuelle månadene ikkje vere over 15 929 kr. 537 038 kr + 29 117 kr for kvart barn, til og med det året barnet fyller 16 år.
Person- og kapitalinntekt i 2018
(+ 14 547 kr per år for kvart barn til og med det året barnet fyller 16 år.)
Månader med rett til sletting av renter
328 071 1
322 653 2
317 235 3
311 816 4
306 398 5
300 978 6
295 562 7
290 143 8
284 724 9
279 306 10
273 887 11
268 470 12

 

Inntektsgrenser for sletting av renter i 2017

Årsak
Eiga inntekt Familiens samla inntekt
Fulltidsutdanning Ingen grense Ingen grense
Deltidsutdanning
Tillitsverv
EUs program Erasmus+
Sjukdom
Arbeidsavklaringspengar
Registrert arbeidsløyse
Førstegongsteneste / elev ved militær skole
Fødsel/adopsjon
Sjå tabell nedanfor Ingen grense

Omsorgsarbeid

Sjå tabell nedanfor 521 396 kr + 28 269 kr for kvart barn, til og med det året barnet fyller 16 år.
Låg inntekt ved fulltidsarbeid
Soning 
I tillegg til inntektsgrenser i tabellen nedanfor, må bruttoinntekta i dei aktuelle månadene ikkje vere over 15 465 kr.
521 396 kr + 28 269 kr for kvart barn, til og med det året barnet fyller 16 år.

 

Person- og kapitalinntekt i 2017
(+ 14 123 kr per år for kvart barn til og med det året barnet fyller 16 år.)

Månader med rett til sletting av renter

318 516
1
313 255
2
307 995
3
302 734
4
297 474
5
292 212
286 953
7
281 692

276 431
9
271 171
10
265 910
11 
260 650
12

 

 

Inntektsgrenser for sletting av renter for 2016

Årsak
Eiga inntekt Familiens samla inntekt
Fulltidsutdanning Ingen grense Ingen grense
Deltidsutdanning
Tillitsverv
EUs program Erasmus+
Sjukdom
Arbeidsavklaringspengar
Registrert arbeidsløyse
Førstegongsteneste / elev ved militær skole
Fødsel/adopsjon 
Sjå tabell nedanfor Ingen grense
Omsorgsarbeid  Sjå tabell nedanfor 507 688 kr + 27 526 kr for kvart barn, til og med det året barnet fyller 16 år.
Låg inntekt ved fulltidsarbeid
Soning 
I tillegg til inntektsgrenser i tabellen nedanfor, må bruttoinntekta i dei aktuelle månadene ikkje vere over 14 662 kr.
507 688 kr + 27 526 kr for kvart barn, til og med det året barnet fyller 16 år.

 

Person- og kapitalinntekt i 2016
(+ 13 752 kr per år for kvart barn til og med det året barnet fyller 16 år.)

Månader med rett til sletting av renter

310 142  1
305 019  2
299 898 3
294 775  4
289 653  5
284 530 
279 409 7
274 286
269 164 9
264 042  10
258 919  11 
253 797  12