Inntektsgrenser for tidlegare år

Sist oppdatert: 27.12.2019
Her finn du inntektsgrensene for sletting av gjeld for uføre søkjarar for tidlegare år.

Når vi behandlar søknader om sletting av gjeld, behandlar vi den etter reglane som gjaldt det året vi mottok søknaden. Dette betyr at ein søknad som er motteken for eksempel i 2019, blir vurdert ut frå inntektsgrensa som gjeld for 2019, sjølv om du fekk vedtaket om at du var varig ufør eit tidlegare år.

2019:

Har du brutto årsinntekt på 319 035 kroner eller lågare, kan du få heile gjelda sletta.

Har du ei brutto årsinntekt på 319 036–430 019 kroner, kan du få gjelda redusert etter denne tabellen:

Brutto årsinntekt
(person- og kapitalinntekt)
Ny gjeld Nytt terminbeløp
319 036 - 354 176 kroner 64 477 kroner 688 kroner
354 177 - 388 218 kroner 75 193 kroner 826 kroner
388 219 - 424 143 kroner 86 065 kroner 974 kroner
424 144 - 460 019 kroner 96 781 kroner 1 110 kroner

2018

Har du brutto årsinntekt på 308 993 kroner eller lågare, kan du få heile gjelda sletta.

Har du ei brutto årsinntekt på 308 994–445 5392 kroner, kan du få gjelda redusert etter denne tabellen: 

Brutto årsinntekt
(person- og kapitalinntekt)
Ny gjeld Nytt terminbeløp
308 994 - 343 028 kroner
62 447 kroner
666 kroner
343 029 - 375 998 kroner
72 826 kroner
800 kroner
375 999 - 410 792 kroner
83 356 kroner
943 kroner
410 793 - 445 539 kroner
93 735 kroner
1 075 kroner

2017

Har du brutto årsinntekt på 299 993 kroner eller lågare, kan du få heile gjelda sletta.

Har du inntekt på mellom 299 994 - 432 562 kroner, kan du få sletta gjeld etter tabellen under.

 

Person- og kapitalinntekt per år

Ny gjeld

Nytt terminbeløp

299 994 – 333 037

60 628

647

333 038 – 365 047

70 705

777

365 048 – 398 827

80 928

916

398 828 – 432 562

91 005

1 044

Grensene blir heva med 14 123 kroner for kvart barn du forsørgjer, til og med det året barnet fyller 16 år.

2016

Har du brutto årsinntekt på 292 206 kroner eller lågare, kan du få heile gjelda sletta.

Har du inntekt på mellom 292 207 - 421 190 kroner, kan du få sletta gjeld etter tabellen under.

Person- og kapitalinntekt per år

Ny gjeld

Nytt terminbeløp

292 207 – 324 281

59 034

630

324 282 – 355 450

68 846

757

355 451 – 388 342

78 800

892

388 343 – 421 190

88 612

1 017

Grensene blir heva med 13 752 kroner for kvart barn du forsørgjer, til og med det året barnet fyller 16 år.

Tilbake til hovudsiden