Kvotestudentar

Sist oppdatert: 20.12.2019
Studentar frå Sentral- og Øst-Europa og frå utviklingsland kan i nokre tilfelle få studielån sletta.

Universiteta- og høgskulane i Noreg tok frem til haustsemesteret 2016 opp eit visst tal studentar frå Sentral- og Øst-Europa og frå utviklingsland til spesielle utdanningsprogram, kalt kvoteprogram.

Studentar som har fått lån til eit slikt program, kan få gjelda si sletta når dei buset seg varig i heimlandet.