Dødsfall

Sist oppdatert: 29.12.2017
Ingen arvar gjeld fra Lånekassen.

Heile gjelda til kundar som døyr, blir sletta.