Meir utdanning og fast rente

Sist oppdatert: 29.12.2017
Avtalen om rentebinding blir oppheva dersom låntakaren begynner i fulltids- eller deltidsutdanning i avtaleperioden og får lån og/eller stipend frå Lånekassen.

I slike tilfelle blir avtalen om rentebinding rekna som oppsagt frå fyrste dag i den månaden du får den fyrste utbetalinga av ny støtte.

Vær oppmerksom det blir rekna rentetap/rentegevinst i samsvar med reglane.