Kva gjer du når lånet ditt blir sagt opp?

Sist oppdatert: 27.12.2019
Dersom lånet ditt er sagt opp, kan du kontakte Statens innkrevjingssentral (SI) for å lage ein avtale om korleis du skal betale det du skuldar. Du kan også søke om betalingsutsetjing hos Lånekassen.

I enkelte tilfelle kan du få sletta heile eller ein del av gjelda di, sjølv om lånet ditt er oppsagt.

Kva er eit oppsagt lån?

At lånet ditt er oppsagt, betyr at SI har tatt over ansvaret for å krevje inn lånet ditt. SI kan tvangsinnkrevje gjelda di på vegner av Lånekassen. Når lånet ditt er overført til SI, må du kontakte SI for alle spørsmål som handlar om korleis du betaler, tvangstrekk i lønn eller trygd og gjeldsordningar

Du skal sende søknaden til Lånekassen dersom du ønsker å søke om betalingsutsetjing, sletting av renter eller sletting av gjeld på grunn av at du er varig ufør. Det same gjeld søknader om sletting av gjeld for låntakarar som er busette og jobbar i Finnmark, og sletting av gjeld for låntakarar som har fullført visse lærarutdanningar. Du kan søke om desse ordningane sjølv om lånet ditt er sagt opp.

Kva er situasjonen, og korleis går eg fram?

Eg ønsker å få ein avtale om korleis eg skal betale, og kor mykje eg skal betale kvar månad. Du må kontakte SI for å få ein avtale om korleis du skal betale.
Eg ønsker å få endra tvangstrekk i lønna eller trygda mi. Du må kontakte SI for å spørje om noko kan gjerast med tvangstrekket ditt.
Lånet mitt blei sagt opp for eit par månader sidan. Korleis kan eg rydde opp når eg ikkje kan betale? Du kan søke om betalingsutsetjing til Lånekassen. Dersom vi kan gi deg utsetjing, vil beløpet du har uteståande, enten bli redusert eller heilt utsett. Dersom vi kan utsetje heile beløpet, opphevar vi oppseiinga. Hugs også å sjekke om du har rett til å få sletta renter.
Lånet mitt har vore oppsagt ei stund. Eg kan ikkje betale, og eg er i ein vanskeleg livssituasjon. Kva kan eg gjere? Dersom du er i ein situasjon som gir rett til å få sletta renter, kan vi vurdere å trekke tilbake oppseiinga av lånet ditt, eller redusere det uteståande beløpet. For å søke om dette må du sende inn
  • søknad om betalingsutsetjing
  • søknad om sletting av renter
  • dokumentasjon på situasjonen som gjer at du søker om sletting av renter
  • dokumentasjon som viser inntekta di hittil i år
Du kan lese meir om sletting av renter her.
Eg har brukt opp betalingsutsetjingane mine, lånet mitt er oppsagt, og eg kan ikkje betale. Kva gjer eg? Dersom du har rett til å få sletta renter, kan du søke om fleire betalingsutsetjingar. Vi kan då vurdere å oppheve oppseiinga di. Les meir om korleis du går fram for å søke om fleire utsetjingar.
Eg ønsker å søke om ei gjeldsordning. Dersom du ønsker å søke om gjeldsordning, må du ta kontakt med SI.

Permanent overført til SI

Dersom lånet ditt er permanent overført til SI, har du ikkje lenger rettar i Lånekassen, og du kan ikkje søke om betalingsutsetjing, sletting av gjeld eller ny utdanningsstøtte hos oss. Når lånet ditt er permanent overført, må du rette alle spørsmål til SI. Les meir om kva det betyr at lånet ditt er permanent overført.

Sletting av gjeld

Du kan søke om sletting av heile eller ein del av gjelda di, sjølv om lånet er sagt opp. I enkelte tilfelle kan ei sletting føre til at vi opphevar oppseiinga di, eller at heile lånet ditt blir sletta.

Du kan søke om sletting av gjeld dersom