Eg er student, kvifor har eg fått ei rekning?

Sist oppdatert: 27.12.2016
Dersom du er student, men ikkje mottek støtte frå oss, må du begynne å betale tilbake på lånet ditt. Lånet ditt er berre rente- og avdragsfritt så lenge du får støtte.

Det går cirka sju månader frå du fekk siste utbetaling frå oss, til du får den første rekninga. Du får også ei rekning dersom du har permisjon eller tek ein pause i utdanninga.

Nokre månader før du får den første rekninga, sender vi deg ein betalingsplan med vilkåra for betalinga av lånet ditt. Betalingsplanen din finn du på Dine sider.

Du kan søkje om betalingsutsetjing

Dersom du ikkje ønskjer å betale på lånet mens du studerer, må du søkje om betalingsutsetjingar. Du kan søke om betalingsutsetjing når du har fått ein betalingsplan.

Er du i utdanning som gir rett til støtte, kan du også ha rett til rentefritak (sletting av renter).

Eg får støtte til deltidsutdanning

Har du studielån frå tidlegare utdanning, og skal ta ei deltidsutdanning, må du framleis betale ned på lånet ditt, sjølv om du får ny støtte.

Når du tek deltidsutdanning, kan du ha rett til rentefritak (sletting av renter).

Eg studerer utan støtte

Har du studielån frå tidligere utdanning, og skal studere utan støtte frå Lånekassen, må du framleis betale på lånet ditt.

Tek du utdanning utan støtte frå oss, kan du ha rett til rentefritak (sletting av renter).