Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Lærling i utlandet

    Tek du delar av læretida i utlandet kan du få støtte dersom du har lærekontrakt og fylkeskommunen har godkjent opplegget.

    Lånekassen gir vanlegvis ikkje støtte til læretid utanfor Norden. Lærlingar som får stipend fra Erasmus+ i minst tre månader, kan likevel få støtte til læretid utanfor Norden.