Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Så mykje kan du få

  Utanfor Norden kan du få

  • grunnstipend på inntil 3 224 kroner per månad
  • lån for elevar over 18 år på inntil 3 203 kroner per månad
  • bustipend på 4 437 kroner per månad. Du kan ikkje få bustipend dersom du bur saman med foreldra/forsørgjarane dine der du går på skole
  • utstyrsstipend etter satsen for det utdanningsprogrammet du følgjer i Noreg
  • Reisestøtte

  Reisestøtte

  Tek du vidaregåande opplæring i land utanfor Norden, kan du ha rett til reisestøtte. Du treng ikkje søkje spesielt om reisestøtte, vi gir deg det du har rett til. Du får støtte til to tur-returreiser i året, dersom du får støtte til utlandsopphald heile undervisningsåret.

  Søkjarar som bur saman med ein eller begge foreldra i utlandet, får ikkje reisetilskott.

  Tilskott til reiser utanfor Norden

  Beløpa gjeld to tur-returreiser i året.

   

  Stipend (35 %)

  Lån (65 %)

  Totalt reisetilskott

  Europa

  1 725

  3 203

  4 928

  Nord- og Mellom-Amerika

  6 430

  11 942

  18 372

  Oseania

  9 381

  17 423

  26 804

  Sør-Amerika

  8 233

  15 291

  23 524

  Asia

  5 918

  10 990

  16 908

  Afrika

  7 084

  13 156

  20 240

  I tillegg kan du få tilskott til to reiser tur-retur i året i Noreg. Tillegg blir gitte som 100 prosent stipend i Noreg. Det blir trekt frå ein eigendel på 776 kroner per skoleår.

  Tilskott til reiser mellom Noreg og den regionen du skal til blir gitt med 35 prosent som stipend og 65 prosent som lån.