Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Så mykje kan du få

  Utanfor Norden kan du få

  • grunnstipend på inntil 3 167 kroner per månad
  • lån for elevar over 18 år på inntil 3 146 kroner per månad
  • bustipend på 4 359 kroner per månad. Du kan ikkje få bustipend dersom du bur saman med foreldra/forsørgjarane dine der du går på skole
  • utstyrsstipend etter satsen for det utdanningsprogrammet du følgjer i Norge
  • reisestøtte

  Reisestøtte

  Tek du vidaregåande opplæring i land utanfor Norden, kan du ha rett til reisestøtte.

  Kor mykje du får, avheng av kor du skal reise. Du treng ikkje søkje spesielt om reisestøtte, vi gir deg det du har rett til.

  Tilskott til reiser utanfor Norden

  Beløpa i tabellen gjeld to tur-returreiser i året


  Stipend (70 %)
  Lån (30 %)
  Totalt reisetilskott
  Europa kr 3 388
  kr 1 452
  kr 4 840
  Afrika
  kr 13 919
  kr 5 965
  kr 19 884
  Asia kr 11 626
  kr 4 982
  kr 16 608
  Nord- og Mellom-Amerika
  kr 12 634
  kr 5 414
  kr 18 048
  Sør-Amerika kr 16 176
  kr 6 932
  kr 23 108
  Oseania kr 18 432
  kr 7 900
  kr 26 332

   

  I tillegg kan du få tilskott til to reiser tur-retur i året i Noreg. Tillegg blir gitte med 100 prosent stipend i Noreg, det blir trekt i frå ein eigendel på 762 kroner per skoleår.

  Tilskott for reiser mellom Noreg og den regionen du skal til blir gitt med 70 prosent som stipend og 30 prosent som lån.