Så mykje kan du få i stipend og lån på vidaregåande

Undervisningsåret 2017–2018 - Sist oppdatert: 20.03.2018
Alle elevar får utstyrsstipend somme får bustipend, og somme får grunnstipend. Er du over 18 år og bortebuar kan du også låne pengar av oss til vidaregåande opplæring.

Går du på vidaregåande, kan du få eit utstyrsstipend på 1 032, 2 285 eller 3 818 kroner for heile året, avhengig av kva utdanningsprogram du tar. Les meir om utstyrsstipend

Dersom du må bu borte medan du er i utdanning, kan du få eit bustipend på 4 437 kroner per månad. Det må vere minst fire mil mellom heimstaden din og skolen, eller meir enn tre timer reiseveg. Les meir om bustipend

Har familien din svak økonomi, kan du få grunnstipend på opp til 3 224 kroner per månad. Kor mykje du kan få i grunnstipend er avhengig av inntekta til foreldra dine, kor mange søsken du har og om foreldra dine bur saman. Les meir om grunnstipend

Du kan også ha rett til lån til skolepengar, forsørgjarstipend hvis du har barn og lån dersom du er over 18 år og ikkje bur saman med foreldra dine.

Sjå kva du kan få

Bruk støttekalkulatoren, og sjå kva du kan få i stipend og lån.