Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Slik reknar vi ut reisestipendet

  Dersom det er 110 kilometer eller meir mellom heimstadkommune og lærestadskommune, kan du få reisestipend.

  Slik reknar vi ut reisestipend

  Eksempelet tek utgangspunkt i at det er ein avstand på 700 kilometer, og at du får stipend for eit heilt undervisningsår.

  Første 300 km 300*1,76
  Siste 400 km 400*0,97
  Beløp per reise 916 kroner
  Tal på reiser per undervisningsår 6 reiser
  Reisestipend før eigendel 5 496 kroner
  Eigendel -1 144 kroner
  Reisestipend per undervisningsår 4 352 kroner

  Forklaring til tabellen

  Ved 700 kilometer avstand: For dei første 300 kilometrane blir kilometersatsen på 1,76 kroner lagd til grunn. For dei neste 400 kilometrane blir satsen på 0,97 kroner lagd til grunn. Du kan få støtte til tre tur-retur-reiser i året, det vil seie at vi gongar kilometersatsen med seks. Av denne summen trekkjer vi frå eigendelen på 1 144 kroner.