Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Slik reknar vi ut reisestipendet

  Dersom det er 110 kilometer eller meir mellom heimstad og lærestad, kan du få reisestipend.

  Slik reknar vi ut reisestipend

  Eksempelet tek utgangspunkt i at det er ein avstand på 700 kilometer, og at du får stipend for eit heilt undervisningsår.

  Ved 700 kilometer avstand: For dei første 300 kilometrane blir kilometersatsen på 1,79 kroner lagd til grunn. For dei neste 400 kilometrane blir satsen på 0,99 kroner lagd til grunn. Du kan få støtte til tre tur-retur-reiser i året, det vil seie at vi gongar kilometersatsen med seks. Av denne summen trekkjer vi frå eigendelen på 1 165 kroner.

   

   

  Første 300 km

  300*1,79

  Siste 400 km

  400*0,99

  Beløp per reise

  928 kroner

  Tal på reiser per undervisningsår

  6 reiser

  Reisestipend før eigenandel

  5 598 kroner

  Eigenandel

  -1 165 kroner

  Reisestipend per undervisningsår

  4 433 kroner