Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Satsar for reisestipend

    Satsen per kilometer blir gradvis lågare dess lenger reiseavstanden mellom heimstad og lærestad er.

    For dei første 300 kilometrane er satsen 1,79 kroner per kilometer. For dei neste 300-1500 kilometrane er satsen 0,99 kroner per kilometer. For dei kilometrane som overstig 1500 kilometer, er satsen 0,36 kroner per kilometer.