Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Kva meiner vi med sysken?

    Dess fleire sysken du har som er født i 2000 eller seinare, dess meir grunnstipend kan du ha rett til. 

    Heil- og halvsysken og adoptivsysken blir rekna som sysken. Stesysken blir ikkje rekna med i denne samanhengen.