Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Dine sider er utilgjengeleg mellom kl. 12.00 - 12.30 på grunn av teknisk vedlikehald.

    Kva meiner vi med sysken?

    Dess fleire sysken du har som er født i 1999 eller seinare, dess meir grunnstipend kan du ha rett til. 

    Heil- og halvsysken og adoptivsysken blir rekna som sysken. Stesysken blir ikkje rekna med i denne samanhengen.