Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Sjølvstendig næringsdrivande eller busett i utlandet

    Dersom ein av eller begge forsørgjarane dine er sjølvstendig næringsdrivande eller dersom dei bur i utlandet, finst ikkje opplysningar om inntekta deira i a-ordninga. Derfor må du sjølv sende inn dokumentasjon på at inntekta deira er lågare i dag enn i 2016. Fastsetjinga (likninga) for 2017 er ikkje godkjent dokumentasjon, sidan den ikkje viser kva inntekta er per i dag.

    Du kan for eksempel sende inn kopi av siste lønnsslipp eller utbetalingsslipp, eller annan dokumentasjon som viser den noverande inntekta.