Slik søkjer du

Sist oppdatert: 14.05.2019
Du kan søkje om stipend når du har fått skoleplass.

Slik søkjer du

1. Du må få skoleplass før du kan søkje
Du må ha søkt og takka ja til skoleplass i VIGO før du kan søkje om stipend. Kjem du inn på førstevalet, kan du søkje med ein gong. Står du på venteliste, kan du ikkje søkje før tidlegast i august.

2. Søk om stipend
Du søkjer om stipend på lanekassen.no, og bruker ein søknad for alle ordningane våre.

3. Skal du byte skole eller program?
Viss du skal byte skole eller program, må du søkje om stipend på nytt når du har fått ny skoleplass.

4. Følg med på Dine sider
Du får svar på søknaden om stipend på Dine sider.

Søk om stipend

Gå til søknaden