Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Utstyrsstipend til unge asylsøkjarar

  Er du elev under 18 år og søkjer om vern (asyl) eller anna opphaldsløyve, kan du få utstyrsstipend. Du har ikkje rett til annan type støtte frå Lånekassen.

  For å få utstyrsstipend må du ha rett til vidaregåande opplæring etter opplæringsloven § 3-1 siste ledd, og i tillegg oppfylle dei generelle vilkåra for støtte.

  Kva er utstyrsstipend?

  Utstyrsstipend er meint å hjelpe til å dekke skolemateriell, som for eksempel leige av PC, kjøp av bøker eller kokkeklede.

  Får du utstyr dekt av fylkeskommunane eller andre offentlege ordningar?

  Du kan berre få utstyrsstipend dersom det ikkje er dekt av fylkeskommunen eller andre offentlege ordningar. Får du kost og losji dekte av fylkeskommunen/kommunen, kan du likevel få utstyrsstipend.

  Du må søke for å få stipend

  Har du har d-nummer eller fødselsnummer, søker du om støtte på lanekassen.no.

  Dersom du ikkje har d-nummer eller fødselsnummer, må du sende eit brev til Lånekassen der du skriv at du ønsker å søke om utstyrsstipend. Du sender brevet til:
  Lånekassen
  Postboks 191 Økern
  0510 Oslo