Dokumentasjon

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 14.03.2018
Når du søkjer om støtte til utdanning i utlandet og skal sende inn dokumentasjon, må du sjekke at dokumentasjonen er korrekt og oppfyller krava våre.

Ikkje søk før du har all dokumentasjon klar

Når du søkjer om støtte til utdanning i utlandet for fyrste gong, må du sende inn:

Søkjer du støtte til utdanning i utlandet, er det eit krav om tilknyting til Noreg. Det må og dokumenterast.

Endeleg opptaksbrev

Nokre lærestader krev at du oppfyller visse faglege vilkår før du får eit endeleg opptak. Har du opptak utan atterhald, har lærestaden gitt deg skoleplassen og krev ikkje meir dokumentasjon frå deg. Det er derfor viktig å lese opptaksbrevet du får frå lærestaden nøye.

Vi godtek ikkje dette. Har du fått eit opptaksbrev med faglege vilkår, må du vente med å søkje til du har fått tilsendt eit nytt og endeleg opptaksbrev frå lærestaden.

Opptaksbrevet må vise:

 • namnet ditt
 • kva grad du skal ta, for eksempel bachelorgrad
 • at du studerer på fulltid
 • fagretning
 • lengd på studiet med forventa avslutning

Eksempel på opptaksbrev

Klikk på bilda, og sjå kva du skal sjå etter i dokumentasjonen.

Godkjent og ikkje godkjent dokumentasjon.

Skolepengar

Skal du betale skolepengar, må du sende inn ei stadfesting frå lærestaden din som viser kor mykje du skal betale. Andre utgifter skal ikkje vere med, fordi det er berre reine skolepengar som blir dekte. Får du stipend frå lærestaden eller reduserte skolepengar skal dette kome klart fram i stadfestinga. Vi godtek ikkje utskrift frå nettsider eller e-post.

Generell studiekompetanse

Du må ha generell studiekompetanse i Noreg for å få støtte til utdanning i utlandet. Du kan lese om ulike måtar å oppnå generell studiekompetanse på hos Samordna opptak

 

Slik sender du inn dokumentasjon

Du kan laste opp dokumentasjon

 • i søknaden, samtidig som du sender den inn.
  Du får melding i søknaden om kva du skal laste opp.
 • på Dine sider etter at du har sendt søknaden din.
  Du finn igjen informasjonen om kva du skal laste opp under "Dine søknader"

Du kan også sende den i posten etter at du har sendt søknaden din.

Send inn dokumentasjon når du søkjer

Det enklaste er at du sender inn dokumentasjonen samtidig som du søkjer. Då kan vi raskare begynne å behandle søknaden din. Du får melding i søknaden når du skal laste opp dokumentasjon.

Dersom det er dokumentasjon du ikkje visste at du skulle laste opp før du sende søknaden, eller du treng litt meir tid på å gjere dokumentasjonen klar, kan du også laste den opp på Dine sider.

Skal du sende dokumentasjonen i posten, tek du ein kopi av all dokumentasjonen, og sender den til oss. Du må merke papira med fødselsnummeret eller kundenummeret ditt. 

 • Du treng ikkje «rett kopi»-stemplar eller annan type stadfesting på kopiane du sender oss.