Reisestøtte

Undervisningsåret 2017–2018 - Sist oppdatert: 20.03.2017
Reisestøtte er eit tilskot til dekning av utgifter for to tur-retur reiser i året for deg som studerer utanfor Norden. Tilskotet er etter Lånekassens satsar, basert på regionen lærestaden ligg i.

Tilskot til reiser til land utanfor Norden

Region

Stipend (35%)

Lån (65%)

Totalt reisetilskot

Europa

kr 1 694

kr 3 146

kr 4 840

Afrika

kr 6 959

kr 12 925

kr 19 884

Asia

kr 5 813

kr 10 795

kr 16 608

Nord- og Mellom Amerika

kr 6 317

kr 11 731

kr 18 048

Sør-Amerika

kr 8 088

kr 15 020

kr 23 108

Oseania

kr 9 216

kr 17 116

kr 26 332

Beløpa i tabellen gjeld to tur-returreiser i året.

Generelt om tilskot til reiser

Tilskott til reiser i Noreg blir gitte deg som er fødde i 1990 eller seinare. Dersom du studerer i utlandet, kan du få reisestipend som tilskott til reisa mellom folkeregistrert adresse i Noreg og Oslo. Vi reknar Oslo lufthamn Gardermoen som grensestasjon. Denne støtta blir gitt som 100 prosent stipend.
Støtte til reise utanfor Norden blir gitt som 70 prosent stipend og 30 prosent lån og har inga aldersgrense. Lånekassen gir støtta etter faste satsar på grunnlag av regionen den utanlandske lærestaden ligg i.
For å ha rett til støtte til reiser utanfor Norden er det eit vilkår at du er student ved ein lærestad utanfor Norden. Dersom du er busett i utlandet og studerer i Noreg, får du ikkje reisestøtte.

Frå undervisningsåret 2017-2018 er stipenddelen av reisestøtta redusert frå 70 til 35 prosent. Støtte til reise utanfor Norden blir gitt som 35 prosent stipend og 65 prosent lån og har inga aldersgrense. Lånekassen gir støtta etter faste satsar på grunnlag av regionen den utanlandske lærestaden ligg i. Reisestøtta blir gitt for eit heilt eller halvt undervisningsår, ikkje per månad. Når undervisningsåret er på meir enn seks månader, blir det gitt støtte til to reiser tur-retur. Ved kortare undervisningsår blir det gitt støtte til éin reise tur-retur.

For å ha rett til støtte til reiser utanfor Norden er det eit vilkår at du er student ved ein lærestad utanfor Norden. Dersom du er busett i utlandet og studerer i Noreg, får du ikkje reisestøtte.

Det er ikkje ein eigen søknad om reisestøtte. Vi reknar ut kor mykje reisestøtte du kan få når du sender inn ein søknad om lån og stipend.