Lån og stipend til reise

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Lånekassen kan gi lån og stipend til dekning av utgifter til reiser mellom Noreg og regionen lærestaden ligg i. Lån og stipend blir gitt etter Lånekassens satsar basert på regionen lærestaden ligg i.

Lån og stipend til reiser til land utanfor Norden

Region

Sats i studieåret 2020–2021

Europa 5 112 kr
Afrika 20 996 kr
Asia 17 540 kr
Nord- og Mellom-Amerika 19 060 kr
Sør-Amerika 24 404 kr
Oseania 27 808 kr

Blir utbetalt som stipend og lån

Tilskott til reiser i Noreg blir gitte deg som er fødde i 1990 eller seinare. Dersom du studerer i utlandet, kan du få reisestipend som tilskott til reisa mellom folkeregistrert adresse i Noreg og Oslo. Vi reknar Oslo lufthamn Gardermoen som grensestasjon. Denne støtta blir gitt som 100 prosent stipend.
Støtte til reise utanfor Norden blir gitt som 70 prosent stipend og 30 prosent lån og har inga aldersgrense. Lånekassen gir støtta etter faste satsar på grunnlag av regionen den utanlandske lærestaden ligg i.
For å ha rett til støtte til reiser utanfor Norden er det eit vilkår at du er student ved ein lærestad utanfor Norden. Dersom du er busett i utlandet og studerer i Noreg, får du ikkje reisestøtte.

Støtte til reiser utanfor Norden blir gitt som 35 prosent stipend og 65 prosent lån. Reisestøtta blir gitt for eit heilt eller halvt undervisningsår, ikkje per månad. Når undervisningsåret er på meir enn seks månader, blir det gitt lån og stipen til to reiser tur-retur. Ved kortare undervisningsår blir det gitt lån og stipend til éi reise tur-retur. Dersom du bur saman med ein eller begge foreldra dine i utlandet får du ikkje reisestøtte.

For å ha rett til lån og stipend til reiser utanfor Norden er det eit vilkår at du er student ved ein lærestad utanfor Norden. Dersom du er busett i utlandet og studerer i Noreg, får du ikkje reisestøtte.

Dersom du tar utdanning i utlandet og får lån og stipend frå andre til dekning av reise, har du ikkje rett til reisestøtte frå Lånekassen. Stipend frå Erasmus+ blir ikkje rekna som reisestøtte.

Det er ikkje ein eigen søknad om reisestøtte. Vi reknar ut kor mykje reisestøtte du kan få når du sender inn ein søknad om lån og stipend.