Opptrapping til 11 månader med studiestøtte

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 21.03.2018
Stortinget har vedteke ein plan om å gradvis trappe opp til 11 månaders studiestøtte. Opptrappinga skal skje over fire år frå 2017 til 2020.

Det er berre fulltidsstudentar som tek høgare utdanning eller fagskoleutdanning som får studiestøtte i 11 månader. Du må ha vore i utdanning heile vårsemesteret.

Dette får du

Stortinget har vedteke at du får studiestøtte i

  • 10 månader + 1 veke for undervisningsåret 2016–2017
  • 10 månader + 2 veker for undervisningsåret 2017–2018
  • 10 månadar + 3 veker for undervisningsåret 2018–2019

Den siste veka for 2018-2019 får du under føresetnad av at Stortinget løyver pengar til det i statsbudsjettet for 2019. Vidare opptrapping for 2020 vil ikkje bli avgjort før i desember 2019. Du treng ikkje signere på ein ny avtale om støtte for å få den ekstra utbetalinga i juni, den kjem automatisk. 

Illustrasjonsbilde, opptrapping til 11 måneders studiestøtte

 

Disse får ikkje ein ekstra månad med studiestøtte

  • Studentar i deltidsutdanning
  • Studentar som berre tek utdanning i haustsemesteret
  • Elever på folkehøgskole
  • Elever i vidaregåande opplæring
  • Elever og studentar som allereie får støtte om sommaren etter andre ordningar