Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Tips før du reiser

  Ordne med fullmakt

  Ønsker du at foreldra dine skal ta kontakt med Lånekassen på dine vegner, må dei ha fullmakt dersom du er over 18 år.

  For å gi fullmakt til foreldra dine må du sende oss enten

  • ein e-post frå Dine sider, eller
  • ein faks til 22 64 26 36, eller
  • eit brev til Lånekassen, Postboks 450 Alnabru, 0614 Oslo

  I fullmakta må det stå kven du gir fullmakt til, og kva dei får lov til på dine vegner. For eksempel kan du skrive «eg gir Ola Nordmann fullmakt til å få opplysningar om kundeforholdet mitt i Lånekassen»

  Dersom du sender inn fullmakta som brev eller faks, må du skrive det fulle namnet og kundenummeret eller fødselsnummeret ditt på arket der du gir fullmakt, og du må signere arket.

  Har du gyldig reiseforsikring?

  Utanriksdepartementet (UD) anbefaler alle som tar utdanning i utlandet å ha reiseforsikring. Sjekk derfor at du har gyldig forsikring, og at forsikringa er gyldig i landa du skal studere i. Les meir om reiseforsikring på UD sine sider.

  Er passet ditt gyldig?

  Du finn informasjon om pass på nettsidene til politiet.

  Visum

  Å skaffe visum dersom landa du skal reise til krevjar det, er ditt ansvar. Du bør kontakte ambassaden til det aktuelle landet for å få oppdatert informasjon. Mange land utanfor Europa krev at innreisande studentar har visum. Visumreglar og prosedyrar varierer frå land til land. Det er lurt å sjekke dette så tidleg som mogleg så du veit kva for dokument som blir kravde for å søke om visum.

  Nokre land krev at du kan vise kven som skal finansiere studiane dine. Lånekassen kan ikkje gi ein garanti for at du får støtte før søknaden din er ferdigbehandla, men du kan bruke vår førebels erklæring om rett til støtte i slike tilfelle.

  Ta vaksinar i god tid dersom det er nødvendig

  Om du treng å ta vaksinar eller ikkje, avheng av reisemål, reisetype, lengd av reisa og den epidemiologiske situasjonen i landet du skal. På Folkehelseinstituttets nettsider kan lese meir om vaksinar.