Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Enkeltfag (uspesifiserte studiepoeng)

    Når du tek enkeltemne (uspesifiserte studiepoeng), tek du ikkje ein grad og kan ikkje få omgjort gradsomgjeringslån til stipend sjølv om du består faga du har fått støtte til. Du kan likevel få omgjort vanleg omgjeringslån til stipend for beståtte studiepoeng. Dette utgjer 25 prosent av basisstøtta.

    Gradsomgjeringslånet kan bli gjort om til stipend dersom du tek ein grad seinare. Du kan likevel berre få omgjort gradsomgjeringslån til stipend for det som er normert tid for graden du oppnår.