Omgjering av lån til stipend

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 15.05.2018
Støtta du får frå Lånekassen, blir utbetalt som lån. Delar av lånet blir gjort om til stipend etter at du har bestått eksamen, eller når du har bestått heile utdanninga.

Du må sende inn eksamensresultata dine for å få gjort om lån til stipend

Når du har avslutta utdanninga i utlandet, må du sende inn kopi av vitnemål eller endeleg eksamensutskrift sjølv, slik at vi kan gjere om lån til stipend. Send inn resultata så fort som mogeleg etter du har bestått utdanninga for å vere sikker på å få full omgjering. Informasjon om inntekt og formue hentar vi inn direkte frå skatteetaten når fastsetjinga (likninga) er klar.

Spesielt for deg som studerer utanfor Norden

Du må i tillegg dokumentere betalte skolepengar for siste skoleår dersom du ikkje tidlegare har sendt inn C-skjema med desse opplysningane.

Slik sender du inn vitnemålet ditt

Du kan anten laste opp vitnemålet ditt på Dine sider, eller sende oss ein kopi av det i posten.

For å laste opp vitnemålet på Dine sider, går du til status søknader og vel det siste undervisningsåret du søkte om støtte for. Her finn du ei lenke for å laste opp vedlegg. Klikk på den, og last opp vitnemålet ditt. Er det lenge sidan du avslutta utdanninga, kan det vere at du ikkje finn lenka på Dine sider. Då må du sende vitnemålet i posten.

Skal du sende vitnemålet ditt i posten, tek du ein kopi av heile vitnemålet ditt og sender det til oss. Du må merke sjølve vitnemålet med fødselsnummeret eller kundenummeret ditt. Du treng ikkje «rett kopi»-stemplel eller anna på kopien du sender oss.

For deg som har tatt delstudiar i utlandet

Har du vore på studieopphald i utlandet som ein del av høgare utdanning i Norge (delstudiar), er det den norske lærestaden din som skal godkjenne utdanninga og rapportere inn eksamensresultat til Lånekassen.

Du må sjølv levere originalvitnemål til den norske lærestaden, slik at dei kan overføre eksamensresultata til Lånekassen når dei er godkjent. Du skal derfor ikkje sende karakterutskrift eller vitnemål direkte til oss.

Lyst til å vite mer? Les meir om omgjering av lån til stipend.