No er det årleg kontroll av utanlandsstudentar

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 05.03.2018
Tek du ein heil grad i utlandet, må lærestaden din kvart år fylle ut eit skjema som viser fagleg progresjon og kor mykje du har betalt i skolepengar.

I år skal du laste ned og sende inn skjemaet frå Dine sider.

Alle som må dokumentere fagleg progresjon og skolepengar, blir varsla om det. Vi sender deg ein e-post om at du må logge inn på Dine sider.

Slik lastar du ned skjemaet

Når du har logga inn på Dine sider, blir du informert på framsida om at du må svare på den årlege kontrollen. Klikk deg vidare for å laste ned skjemaet:

Skjembilde nedlasting av c-skjema

I år vil skjemaet vere førehandsutfylt med namnet ditt, lærestad, fødselsnummer og eventuell valuta du har betalt skolepengar i. Derfor er det ikkje lenger råd å laste ned eit blankt skjema frå www.lanekassen.no.

Kva må du dokumentere?

Lærestaden din må fylle ut informasjon på skjemaet som viser

  • fagleg progresjon for kalenderåret 2017
  • at du har vore fulltidsstudent i kalenderåret 2017 og fram til datoen for utfylling av skjemaet
  • kor mykje skolepengar du eventuelt har betalt for undervisningsåret 2017–2018.

Slik sender du inn skjemaet

Etter at lærestaden har fylt ut skjemaet, lastar du det opp på Dine sider på sida for årleg kontroll.

Illustasjon opplasting av c-skjema

Du kan også sende skjemaet i posten til Lånekassen, postboks 4551, 8608 Mo i Rana, eller per faks til +47 22 72 02 64.

Fristen er 17. april 2018

Får du ikkje sendt inn skjemaet innan fristen, må du sende det så fort som råd. Vi må ha skjemaet før vi kan behandle ein ny søknad frå deg om studiestøtte for neste undervisningsår.

Betaler du skolepengar i avdrag til lærestaden, må du vente med å sende inn skjemaet til heile skolepengebeløpet er betalt.

Du kan sjekke om skjemaet er behandla på Dine sider

Vi sender ikkje ut eigne brev med svar på kontrollen lenger, men du kan logge inn og sjekke status. Vel «årleg kontroll utlandsstudium» i menyen på Dine sider. Venta behandlingstid er 4–5 veker.

Les meir om årleg kontroll av fagleg progresjon og skolepengar.