Opptak til fulltidsutdanning i utlandet

Sist oppdatert: 03.04.2019
For å få støtte til utdanning i utlandet må du ha opptak som student til fulltidsutdanning.

Dersom du ikkje tek fulltidsutdanning, altså at du tar færre studiepoeng/fag/credits/ECTS enn det som svarer til utdanning på fulltid, får du ikkje støtte frå Lånekassen.

Tek du vidaregåande opplæring i utlandet, må du også ta fulltidsutdanning for å få støtte. Les meir om vidaregåande opplæring i utlandet her.

Fritak frå fag kan få konsekvenser

Dersom du får fritak frå fag, må du enten melde deg opp til andre fag, eller på annan måte sikre deg at du ennå tar fulltidsutdanning. Du må melde frå til Lånekassen om endringar i studiebelastninga di og fagsamansettinga di. Send ein e-post frå Dine sider, eit brev eller ein faks for å melde frå om endringar til oss.