Ytingar frå andre

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 14.03.2018
Hvis du mottek ytingar frå andre til dekning av skolepengar, blir skolepengestøtten frå Lånekassen redusert.

Dersom du får støtte frå andre som er øremerkt til dekning av skolepengar (legat, stipend o.l.), blir skolepengestøtten frå Lånekassen redusert krone mot krone. Utgangspunktet for reduksjonen er det beløpet du faktisk må betale i skolepengar.

Støtte frå andre som skal dekke utgifter til språkkurs blir trekt frå beløpet som kan gjevast i språkstipend.