Årleg kontroll av høgare utdanning i Norden (N-skjema)

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 27.02.2018
Får du støtte til utdanning i Norden, må du kvart år dokumentere fagleg progresjon og eventuelt betalte skolepengar.

For å dokumentere fagleg progresjon og betalte skolepengar må lærestaden din i utlandet fylle ut N-skjemaet. Skjemaet er personleg og du må laste det ned frå Dine sider.

Slik lastar du ned N-skjemaet

Alle som må dokumentere fagleg progresjon og skolepengar, blir varsla om det av Lånekassen. Vi sender deg ein e-post med informasjon om at du må logge inn på Dine sider.Når du har logga inn, blir du informert på framsida om at du må svare på den årlege kontrollen. Klikk deg vidare for å laste ned skjemaet.

Skjembilde nedlasting av c-skjema

Illustrasjon nedlasting c-skjema

Slik sender du inn skjemaet

Du lastar opp skjemaet på Dine sider på sida for årleg kontroll.

Illustasjon opplasting av c-skjema

Du kan også sende N-skjemaet i posten til Lånekassen, Postboks 4551, 8608 Mo i Rana, eller per faks til: + 47 22 72 02 64.

Dette må du dokumentere

Lærestaden din må fylle ut informasjon på skjemaet som viser

  • fagleg progresjon for kalenderåret 2017. Har du stroke på eksamen, skal lærestaden opplyse om det i skjemaet
  • at du har vore fulltidsstudent i kalenderåret 2017 og fram til datoen for utfylling av skjemaet
  • kor mykje skolepengar du eventuelt har betalt for undervisningsåret 2017–2018

Dersom du ikkje har avlagt eksamenar enno, skal lærestaden ditt fylle inn at du er fagleg i rute.

Gir lærestaden din deg eit brev i staden for N-skjemaet, kan vi godta det. Brevet må innehalde dei same opplysningane som skjemaet og vere retta til deg personleg.

Skolepengar

Har du betalt skolepengar, må skjemaet vise kor mykje du har betalt for både hausten 2017 og våren 2018. Betaler du i avdrag til lærestaden, må du vente med å sende inn skjemaet til heile skolepengebeløpet er betalt.

Frist

Frist for å sende inn skjemaet er 17. april 2018. Får du ikkje sendt det inn før fristen, må du sende det så fort som råd. Vi kan nemleg ikkje behandle ein søknad om støtte for eit nytt undervisningsår før vi har fått N-skjemaet.

Du kan sjekke om N-skjemaet er behandla på Dine sider

Vi sender ikkje ut eigne brev med svar på kontrollen lenger, men du kan logge inn og sjekke status. Vel «årleg kontroll utlandsstudium» i menyen på Dine sider. Venta behandlingstid er 4–5 veker.