Vidaregåande opplæring

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 18.03.2018
Søknadsfristen for undervisningsåret 2017-2018 gjekk ut 15. mars. Søknaden for neste skoleår opnar i april.

Søknaden for nesteundervisningsår, som begynner i august, opnar i slutten av april. Du kan søkje om stipend når du har fått skoleplass for 2018-2019 og takka ja til den i Vigo.

Du kan følgje søknaden din på Dine sider.

Unntak

Du kan framleis søkje om stipend dersom du begynte på eit opplegg som starta 1. mars 2018 eller seinare. Bruk denne søknaden.

Du kan framleis søkje om stipend dersom du begynte på eit opplegg som starta 1. mars 2018 eller seinare. Bruk denne søknaden.

Lærlingar kan framleis søkje om støtte.