Lærling

Undervisningsåret 2017–2018 - Sist oppdatert: 15.06.2017
Du kan søkje om stipend når du har ein lærekontrakt.

Lærling med ungdomsrett

Du kan ikkje søkje før lærekontrakten din er godkjent For at lærekontrakten din skal vere godkjent må den godkjennast både av arbeidsgivaren din, og av fagopplæringskontoret i fylket ditt.

Gå til søknaden

Lærlingar kan søkje om stipend for 2016–2017 fram til 30. juni. Søknaden finner du her.

Lærling uten ungdomsrett

Dersom du ikkje har ungdomsrett, kan du få støtte etter dei same reglane som studentar i høgare utdanning.

Gå til søknaden

Frem til 30. juni 2017 kan du framleis søkje om støtte for undervisningsåret 2016–2017. Søknaden finner du her.