Lærling

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 15.05.2018
Du kan søkje om stipend når du har ein godkjend lærekontrakt.

Lærling med ungdomsrett

Søknaden om stipend for lærlingar med ungdomsrett for 2018–2019 har ikkje opna enno. Du kan søkje frå månadsskiftet mai/juni.

Lærlingar kan søkje om stipend for 2017–2018 fram til 30. juni. Søknaden finner du her.

Lærling utan ungdomsrett

Søknaden for undervisningsåret 2018–2019 er open.

Gå til søknaden

Frem til 30. juni 2018 kan du framleis søkje om støtte for undervisningsåret 2017–2018. Søknaden finner du her.