Grunnskole

Kven gjeld dette for?

Dette valet gjeld elevar som er over opplæringspliktig alder, som treng grunnskoleopplæring og som ikkje har ungdomsrett.

Dei fleste som får støtte til grunnskoleopplæring er i denne gruppa.

Er du usikker på om du har ungdomsrett, kan du spørje skolen din.

Kven gjeld dette for?

Dette gjeld elevar som har lovfesta rett til vidaregåande opplæring, men som treng meir grunnskoleopplæring for å kunne fullføre vidaregåande.

Er du usikker på om du har ungdomsrett, kan du spørje skolen din.