Søknad om tilleggsstipend ved nedsett funksjonsevne

Søk om vanleg lån og stipend først

Du må vere i ei utdanning som gir rett til stipend og lån, Søk om vanleg lån og stipend før du søker. 

Send søknaden i posten

Send inn søknaden til
Lånekassen
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo

Du kan ikkje sende inn søknaden elektronisk, sidan den inneheld sensitive personopplysningar.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er før undervisningsåret eller perioden du har fått stipend og lån for, er slutt.

Behandlingstid

Saka blir behandla av ein saksbehandlar, så du må rekne med litt tid før du får svar.

 

 

Last ned søknadsskjema