Kontroll av om du hadde nedgang i inntekt

Vi ber no eit tilfeldig utplukk av elevar og studentar om å dokumentere nedgang i inntekt i heile eller delar av perioden 1. mars til og med 15. juni 2020.

Er du plukka ut i kontrollen, må du derfor dokumentere at du oppfylte dette vilkåret før du kan få omgjort 8 000 kroner av tilleggslånet til stipend.

Dersom du ikkje har hatt nedgang i inntekt, må du likevel svare på kontrollen.

Omgjering for dei som ikkje er plukka ut i kontrollen

Har du ikkje fått e-post om kontrollen, betyr det at du ikkje er plukka ut til å bli kontrollert. Det betyr likevel ikkje at du ikkje vil få gjort delar av tilleggslånet om til stipend.

Omgjeringa blir truleg gjort i løpet av første halvår 2021. Det er ikkje heilt klart når omgjeringa skjer, men du kan vere trygg på at du får omgjering dersom du oppfyller vilkåra for det.