Offentleg godkjent utdanning i Noreg

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 20.03.2017
For å få støtte fra Lånekassen må utdanningen du tar være offentlig godkjent i Norge.

Hvis utdanningen din ikke tilfredsstiller kravene for å bli godkjent for støtte i Lånekassen, kan du ikke få stipend eller lån til denne utdanningen.

Godkjente utdanninger

Du kan få støtte til høyere utdanning som er godkjent av NOKUT. Ved de offentlige universitetene og høgskolene er de fleste utdanninger godkjent for støtte i Lånekassen.

Du kan få støtte både til

  • enkeltemner,
  • årsstudium,
  • bachelorgrad
  • og mastergrad.

Skal du ta fagskoleutdanning, kan du få støtte til utdanning som er godkjent av NOKUT. Se listen her.

Vi gir også støtte til utdanning ved folkehøgskoler og en del andre typer utdanninger. Du kan lese mer om andre utdanninger vi gir støtte til her.

Vi gir ikke støtte til utdanning ved militære skoler eller til etatsopplæring. Til videregående opplæring kan du få støtte til opplæring som følger offentlig godkjente læreplaner.

Det er ikke alltid at alle utdanninger ved et lærested er godkjent for støtte. Er du usikker, bør du spørre skolen din.

Deltidsutdanning

Du kan få støtte til utdanning på deltid i Norge. For å få støtte til deltidsutdanning må du minimum ta halvparten av de fagene, studiepoengene eller årstimene du ville ha tatt dersom du skulle ha fullført utdanningen på heltid. Les mer om deltidsutdanning her.

Utdanninger i Norden og utlandet