Andre utdanningar du kan få støtte til

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 20.03.2018
Vi kan også gi støtte til andre typar utdanningar, for eksempel folkehøgskoler.

Desse utdanningane kan du også få støtte til:

  • folkehøgskolar
  • fagskolar
  • bibelskolar
  • kunstskolar
  • IT-skolar
  • vidaregåande opplæring utan ungdomsrett
  • korte, yrkesretta utdanningar ved private skolar
  • grunnskole for vaksne som har rett til slik utdanning etter opplæringslova § 4A-1
  • vidaregåande opplæring for vaksne som har rett til slik utdanning etter opplæringslova § 4A-3
  • Grunnutdanning som bussjåfør (frå 16.8.2018)