Andre utdanningar du kan få støtte til

Sist oppdatert: 26.03.2019
Vi kan også gi støtte til andre typar utdanningar, for eksempel folkehøgskoler.

Desse utdanningane kan du også få støtte til:

 • folkehøgskolar
 • fagskolar
 • bibelskolar
 • kunstskolar
 • IT-skolar
 • vidaregåande opplæring utan ungdomsrett
 • korte, yrkesretta utdanningar ved private skolar
 • grunnskole for vaksne som har rett til slik utdanning etter opplæringslova § 4A-1
 • vidaregåande opplæring for vaksne som har rett til slik utdanning etter opplæringslova § 4A-3
 • trafikkflygarutdanning i Noreg og ved offentlege høgskolar og universitet i Norden
 • grunnutdanning som yrkessjåfør (frå 16.8.2018)