Når får eg svar på søknaden min?

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 17.01.2018
Når du sender ein søknad om stipend og lån til oss, kan du følgje med på kva som skjer med søknaden din på Dine sider.

Dersom søknaden din må behandlast av ein saksbehandlar, vil søknaden din få status om at den er i behandlingskø eller at vi ventar på dokumentasjon frå deg. Sjekk status på søknaden din på Dine sider, ver merksam på at det kan litt tid frå du sender inn ein søknad, til den blir vist på Dine sider.

I behandlingskø

Er søknaden din i behandlingskø, vil du få opp den datoen vi forventar at søknaden din skal vere ferdigbehandla.

skjermbilde behandlingstid

Venter dokumentasjon frå deg

Har søknaden din status "venter dokumentasjon frå deg", betyr det at før vi kan behandle søknaden din, må du sende inn dokumentasjon. Du fekk melding om kva slags dokumentasjon du skal sende inn, då du sende inn søknaden, og du finn igjen informasjonen under "Dine søknader" på Dine sider. Du får og ei melding for forsida om at vi venter på dokumentasjon fraå deg.  Les meir om dokumentasjon. Kort tid etter at du har lasta opp dokumentasjon, vil søknaden få status "i behandlingskø" og du får informasjon om når vi forventar at søknaden din skal vere ferdigbehandla.

Andre behandlingstider

Kvifor tek det lang tid å behandle søknaden min?

Dei fleste søknader blir behandla automatisk, men nokre søknader må møtast på av ein saksbehandlar. Dette kan vere fordi vi manglar opplysningar, eller fordi ei opplysning må sjekkast. Når det skjer, blir søknaden din plassert i ein behandlingskø og du får ei behandlingstid.

Dersom du blir bedd om å sende inn dokumentasjon

Dersom vi manglar opplysningar eller dokumentasjon for å kunne behandle søknaden din, får du  melding om kva du må sende inn. Følg med på Dine sider.

Dersom du ber om ny behandling av søknaden din

Dersom søknaden din allereie er behandla, og du sender inn dokumentasjon for at Lånekassen skal behandle søknaden din på nytt, tek det tid før søknaden blir behandla om igjen.

Eg skulle få eit brev, men har ikkje fått det. Kva har skjedd?

Ventar du på eit brev i posten, tek det opptil ei veke før du får brevet. Du kan undersøkje om du har riktig adresse på Dine sider. Dei fleste breva Lånekassen sender deg, kan du finne i postkassa di på Dine sider.

Kor lang er behandlingstida no?

Behandlingstid på søknadar

Dei fleste søknadar om utdanningsstøtte blir behandla automatisk og du får svar i løpet av ein vyrkedag. Nokre søknadar må sjåast på av ein saksbehandlar og blir lagt i ein behandlingskø. Du finn venta svartid for søknaden din på Dine sider.

Behandlingstid når vi treng meir dokumentasjon frå deg

Dersom ein saksbehandlar ser at vi treng meir dokumentasjon frå deg, får du ei melding om å sende inn dette. Når du har sendt inn tilstrekkeleg dokumentasjon, tek vi behandlinga av søknaden din opp igjen, og du vil få svar etter cirka ei veke.

Behandlingstid når du har sendt oss dokumentasjon vi ikkje har etterspurt

Har du sendt inn dokumentasjon vi ikkje har etterspurt, er behandlingstiden frå 10 til 14 veker. Eksempel på slik dokumentasjon kan vere

  • nye opplysningar til ein ferdigbehandla søknad om utdanningsstøtte 
  • søknad om foreldrestipend
  • søknad om ekstrastipend

I postkassen på Dine sider ser du når vi fekk dokumentasjonen frå deg. Vi beklager at behandlingstida er lang no. Vi gjer alt vi kan for at du skal få svar så fort som mogeleg.

Behandlingstid på klagar

Venta behandlingstid på klagar er for tida 4-5 veker. Dersom du har ein klage som skal vurderast i klagenemda, finn du møtedatoar og informasjon her.

Svartid på e-post

For tida svarer vi på e-post du har sendt oss innan 5 dagar.