Forsørgjarstipend

Undervisningsåret 2017–2018 - Sist oppdatert: 20.03.2017
Du kan få forsørgjarstipend dersom du bur saman med barn født i 2002 eller seinare.

Du må ha minst 40 prosent samvær med barnet for å få stipendet. Mor og far kan få forsørgjarstipend samtidig.

Vilkår for å få forsørgerstipend

  • Barnet må være født i 2002 eller senere (16 år eller yngre)
  • Du må bo sammen med barnet minst 40 prosent av tiden
  • Stipendet er behovsprøvd. Inntekten og formuen for deg og en eventuell ektefelle/samboer må være lavere enn grensene i forskriften. Les mer om grensene og behovsprøvingen.

Dersom du er samboer og du og samboeren din har barn sammen, behandler vi dere som gifte. Hvis du og samboeren din ikke har barn sammen, regnes ikke samboerens inntekt eller formue med i grunnlaget for forsørgerstipend.

Dersom du ikkje har den daglege omsorga for barnet, må du dokumentere at du har minst 40 prosent samvær. Du kan for eksempel sende inn kopi av samværsavtale.

Så mye kan du få

Har du ett barn, kan du få inntil 1657 kroner i måneden. Har du to barn, kan du få inntil 1 657 kroner per måned for hvert av barna. Har du flere enn to barn, kan du få inntil 1 079 kroner per måned for barn nummer tre, fire, osv.

Dersom du får foreldrestipend, kan du få forsørgerstipend i tillegg som en del av foreldrestipendet. Forsørgerstipendet kan du få så lenge du er i utdanning, også etter at du har hatt en periode med foreldrestipend. Hvis du får avslag på en søknad om foreldrestipend, kan det være at du har rett til vanlig stipend og lån med forsørgerstipend i tillegg.

Eksempler på hvor mye du kan få avhengig av ektefelle / samboers inntekt

Inntekt*

1 barn 2 barn 3 barn
Mindre enn 389 454 kr 1 657 kr 3 314 kr 4 393 kr
400 000 kr 1 130 kr 2 787 kr 3 866 kr
415 000 kr 380 kr 2 037 kr 3 116 kr
425 000 kr 0 kr 1 537 kr 2 616 kr

*Person- og kapitalinntekt for ektefelle / samboer med felles barn i 2017

Så mykje kan du få

Har du eitt barn, kan du få inntil 1 657 kroner i månaden. Har du to barn, kan du få inntil 1 657 kroner per månad for kvart av barna. Har du fleire enn to barn, kan du få inntil 1 079 kroner per månad for kvart av barna fleire enn to.

Dersom du får foreldrestipend, kan du få forsørgjarstipend i tillegg som ein del av foreldrestipendet. Forsørgjarstipendet kan du få så lenge du er i utdanning, også etter at du har hatt ein periode med foreldrestipend. Dersom du får avslag på ein søknad om foreldrestipend, kan det vere at du har rett til vanleg stipend og lån med forsørgjarstipend i tillegg.

Bruk støttekalkulatoren til å rekne ut kor mykje du kan få.

Her er ei oversikt med utrekning:

Antall barn fødde i 2002 eller seinare 
Beløp Kor mykje du får til saman per månad for alle barna
1 barn 1 657 kr 1 657 kr
2 barn 1 657 kr + 1 657 kr 3 314 kr
3 barn 1 657 kr + 1 657 kr + 1 079 kr
4 393 kr
4 barn 1 657 kr + 1 657 kr + 1 079 kr + 1 079 kr 5 472 kr

Slik får du forsørgjarstipend

Du søkjer på vanleg måte om stipend og lån.

Dersom du skal søkje om forsørgjarstipend etter at du har søkt om vanleg støtte, kan du sende oss ein e-post frå Dine sider, eller eit brev. Du må oppgi forventa inntekt for ektefellen eller sambuaren din. Søknadsfrista er innan 15. november for haustsemesteret og 15. mars for vårsemsesteret.

Når du søkjer om foreldrestipend, vurderer vi om du også har rett til forsørgjarstipend.