Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Utbetalingsplan hvis du berre har søkt om stipend

  Utbetalingar haust 2018

  Beløp

  15. August

   kr 8 660

  15. September

   kr 3 248

  15. Oktober

  kr 3 248

  15. November

  kr 3 248

  15. Desember 

  kr 3 248

  Sum for semesteret                     

  kr 21 650

  Utbetalingar vår 2019

  Beløp

  15. Januar

   kr 8 660

  15. Februar

   kr 3 248

  15. Mars

   kr 3 248

  15. April

   kr 3 248

  15. Mai

   kr 3 248

  15. Juni*

  kr 3 248

  Sum for semesteret*

  kr 24 898

  Sum, heile undervisningsåret*
  kr 46 548

  * Føreset at du har rett til støtte i 11 månader.  

  Beløpa føreset at du er heiltidsstudent, at du er i utdanning heile haustsemesteret og at du har søkt om stipend og maksimalt lån. Studerer du på deltid, får du redusert basisstøtte.

  Opptrapping til 11 månader med studiestøtte

  Stortinget har vedteke ein plan for å trappe opp utdanningsstøtta gradvis frå 10 til 11 månader. Det skal skje over fire år, frå 2017 til 2020. For våren 2019 blir støtta trappa opp med 3 veker. Den eine av dei 3 vekene blir gitt under føresetnad av at Stortinget løyver pengar til det i statsbudsjettet for 2019.

  Opptrappinga til 11 månader støtte gjeld berre fulltidsstudentar som tek høgare utdanning og fagskole, og som er i utdanning heile vårsemesteret.

  Omgjøringslån først, stipend etterpå

  Når du berre søkjer om stipend, blir også støtta utbetalt som eit lån. Dette lånet blir kalla omgjeringslån og kan bli gjort om til stipend når du har bestått utdanning og vi har kontrollert inntekta og formuen din.