Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  På grunn av teknisk vedlikehald kan du oppleve nedetid i dei innlogga tenestene våre i dag 26. september frå kl. 16. Vi blir glade om du kjem tilbake i morgon!

  Utbetalingsplan for våren 2019

  Utbetalingar vår 2018

  Beløp

  15. Januar

   kr 21 650

  15. Februar

   kr 8 119

  15. Mars

  kr 8 119

  15. April

  kr 8 119

  15. Mai

  kr 8 119

  Sum for hele semesteret

  kr 54 125

  Beløpa føreset at du er heiltidsstudent, at du er i utdanning heile haustsemesteret og at du har søkt om stipend og maksimalt lån. Studerer du på deltid, får du redusert basisstøtte.

  Utbetaling (del av 11 månders studiestøtte) Beløp
  15. juni kr 8119

  Stortinget har vedteke ein plan for å trappe opp utdanningsstøtta gradvis frå 10 til 11 månader. Det skal skje over fire år, frå 2017 til 2020. For våren 2019 blir støtta trappa opp med 3 veker. Den eine av dei 3 vekene blir gitt under føresetnad av at Stortinget løyver pengar til det i statsbudsjettet for 2019.

  Opptrappinga til 11 månader støtte gjeld berre fulltidsstudentar som tek høgare utdanning og fagskole, og som er i utdanning heile vårsemesteret.

  Utbetalinga i juni gjeld ikkje

  • Studentar i deltidsutdanning
  • Studentar som berre tek utdanning i haustsemesteret
  • Elever på folkehøgskole
  • Elever i vidaregåande opplæring
  • Elever og studentar som allereie får støtte om sommaren etter andre ordningar