Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Utbetalingsplan for våren 2018

  Utbetalingar vår 2018

  Beløp

  15. Januar

   kr 21 268

  15. Februar

   kr 7 975,5

  15. Mars

  kr 7 975,5

  15. April

  kr 7 975,5

  15. Mai

  kr 7 975,5

  Sum for hele semesteret

  kr 53 170

  Beløpa føreset at du er heiltidsstudent, at du er i utdanning heile haustsemesteret og at du har søkt om stipend og maksimalt lån. Studerer du på deltid, får du redusert basisstøtte.

  Utbetaling (del av 11 månders studiestøtte) Beløp
  15. juni kr 5 317

  Stortinget har vedteke ein plan for å trappe opp utdanningsstøtta gradvis frå 10 til 11 månader. Det skal skje over fire år, frå 2017 til 2020. For våren 2018 blir støtta trappa opp med 2 veker. Den eine av dei 2 vekene blir gitt under føresetnad av at Stortinget løyver pengar til det i statsbudsjettet for 2018.

  Opptrappinga til 11 månader støtte gjeld berre fulltidsstudentar som tek høgare utdanning og fagskole, og som er i utdanning heile vårsemesteret.

  Utbetalinga i juni gjeld ikkje

  • Studentar i deltidsutdanning
  • Studentar som berre tek utdanning i haustsemesteret
  • Elever på folkehøgskole
  • Elever i vidaregåande opplæring
  • Elever og studentar som allereie får støtte om sommaren etter andre ordningar