Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Utbetalingsplan for hausten 2018

  Utbetalingar haust 2018

  Beløp

  15. August

   kr 21 650

  15. September

   kr 8 119

  15. Oktober

   kr 8 119

  15. November

   kr 8 119

  15. Desember

   kr 8 119

  Sum for semesteret

  kr 54 125

  Beløpa i tabellen føreset at du er i fulltidsutdanning heile semesteret og at du søkte om stipend og maksimalt lån. Studerer du på deltid, får du redusert basisstøtta.