Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Utbetalingsplan for hausten 2017

  Utbetalingar haust 2017

  Beløp

  15. August

   kr 21 268

  15. September

   kr 7 975,5

  15. Oktober

  kr 7 975,5

  15. November

  kr 7 975,5

  15. Desember

  kr 7 975,5

  Sum for semesteret

  kr 53 170

  Beløpa i tabellen føreset at du er i fulltidsutdanning heile semesteret og at du søkte om stipend og maksimalt lån. Studerer du på deltid, får du redusert basisstøtta.