Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Ujamn fordeling av studiepoeng

  Dersom du tek ei utdanning som gir ujamn utteljing av studiepoeng per år, er det sannsynleg at du vil ende opp med ein liten rest av ubrukte studiepoeng etter bestått utdanning.

  Tek du ein 3-årig bachelorgrad, får du 180 studiepoeng. Til vanleg får du 60 studiepoeng per år.

  Somme gradar og utdanningar er lagde opp slik at fordelinga av studiepoeng som blir tekne kvart semester eller undervisningsår, er ujamn. Tek du for eksempel 45 studiepoeng det første året og 65 studiepoeng det andre året, må du ta 70 studiepoeng det tredje året for å oppnå full studiebelastning i løpet av tre år.

  Følgjer du eit slikt undervisningsopplegg, vil du ikkje få full omgjering det første året. Seinare i utdanninga, når du har teke dei manglande studiepoenga, vil vi gjere om den delen av lånet du tidlegare ikkje har fått omgjort.

  Hugs at likninga må vere klar før vi kan gjere omgjeringslån om til stipend.