Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Må eg sende inn eksamensresultata mine?

    Lånekassen får automatisk melding om kor mange studiepoeng/årstimar du har bestått frå lærestader i Noreg. Har du studert i Noreg, treng du altså ikkje å sende inn eksamensresultat til oss.

    Dersom du har teke eit delstudium i utlandet, må du sende eksamensresultata til ditt norske lærestad, som vil rapportere desse vidare til Lånekassen. Dersom du har teke ei gradsutdanning i utlandet, må du sjølv sende inn eksamensresultata til Lånekassen.