Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Trygdeytingar med lågare beløpsgrenser enn person- og kapitalinntekt

  Trygdeytingar med lågare beløpsgrenser enn person- og kapitalinntekt

  • Stønad til enslig mor/far (overgangsstønad)
  • Arbeidsavklaringspengar
  • Uføretrygd
  • Barnepensjon
  • Etterlattepensjon
  • Alderspensjon
  • Introduksjonsstønad
  • Kvalifiseringsstønad

  For å behalde maksimalt stipend, kan du ikkje ha trygdeytingar over desse grensene: 

  Kalenderår

  Ved støtte heile kalenderåret

  Ved støtte i sju månader eller mindre per kalenderår* 

  2018

  kr 94 843

  kr 265 884

  2017

  kr 93 350

  kr 258 894

  2016

  kr 89 922

  kr 252 088

  2015

  kr 87 092

  kr 244 153

  2014

  kr 84 146

  kr 235 897

  *Auka inntektsgrense gjeld dersom du følgjer eit utdanningsopplegg som varer sju månader eller mindre i eit kalenderår, og du berre får støtte til dette opplegget, eller du får støtte for berre eitt semester i kalenderåret.