Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Har du både arbeidsinntekt og trygd?

    Det er ulike grenser for arbeidsinntekt og ein del trygdeytingar. Dersom du har hatt begge delar i året vi kontrollerer, må trygdeytingane du har motteke vere under grensa for trygd samtidig som arbeids- og trygdeinntekter samla sett ikkje kan vere over grensa for arbeidsinntekt.

    Les om behovsprøving mot trygdeytingar.