Fritak frå fag

Undervisningsåret 2017–2018 - Sist oppdatert: 20.03.2017
Du må melde frå til Lånekassen dersom du får fritak frå fag.

Vi treng desse opplysningane fordi fritak frå fag kan føre til endring i støttebeløpet du har rett til.

Du melder frå om fritak frå fag på samme måte som ved andre endringer i fag.