Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Rekkjefølgja av behovsprøvinga

  1. Først sjekkar Lånekassen forsørgjarstipendet mot person- og kapitalinntekta for ein eventuell ektefelle/sambuar. Dersom den er høgare enn 399 969 kroner ved fastsettinga av formues- og inntektsskatt (likninga) for 2018 og 411 968 kroner ved fastsettinga for 2019, blir forsørgjarstipendet redusert med fem prosent av det overskytande per månad.
  2. Deretter behovsprøver vi forsørgjarstipendet mot di eiga person- og kapitalinntekt.
  3. Til slutt behovsprøver vi forsørgjarstipendet mot formuen din og formuen til den eventuelle ektefellen /sambuaren din.
  4. Først når Lånekassen har kontrollert forsørgjarstipendet mot desse grensene, blir det fastsett om ein del av eller heile forsørgjarstipendet blir gjort om til lån for kvart enkelt kalenderår.