Fjerde delen Gjeld som er permanent overført til Statens innkrevjingssentral

Sist endret ved lov 1. januar 1970